zamów

Cena: 30,00 zł

Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego 11 - PARKI OGRODY CMENTARZE

O wydawnictwie

Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego 11 – PARKI OGRODY CMENTARZE

„Parki-Ogrody-Cmentarze” to tytuł kolejnego, jedenastego już tomu „Wiadomości Konserwatorskich Województwa Śląskiego”. Publikacja wydana została przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Regionalny Instytut Kultury  w Katowicach.

Seria funkcjonująca od ponad dekady przybliża specjalistom związanym z ochroną zabytków oraz szerokiemu gronu miłośników zabytków, prowadzone w ostatnich latach w województwie śląskim,  prace związane z rewitalizacją parków,  czy ogrodów (np. w Bytomiu, w Kozach, czy w Rudach). Również przybliża złożone dzieje tego typu zabytków. m. in. prezentowane są  parki w Rzekach Wielkich, w Krowiarkach, parki fabrykantów sosnowieckich, ogród kurialny w Katowicach czy cmentarz o charakterze parkowym w Gliwicach oraz zieleń towarzyszącą osiedlom patronackim.

Publikacja prezentuje również nową formę katalogowania zabytków ogrodowych – kartę ewidencyjną ogrodu historycznego.

Obok zagadnień konserwatorskich i historycznych związanym z zielenią  w  tegorocznych „Wiadomościach” , podobnie jak w poprzednich tomach,  publikowane są wyniki badań: dendrochronologicznych w śląskich obiektach drewnianych, archeologicznych przy kościele w Koziegłowach, czy odkrywkowych na obecność polichromii w synagodze w Wielowsi oraz pałacu w Wilkowicach.

Obok prezentowane są najważniejsze odkrycia i prace konserwatorskie (nie związane jednakże z obiektami komponowanej zieleni) na terenie  województwa śląskiego, a dotyczące gotyckich obrazów w typie „Hodegetrii Krakowskiej”, średniowiecznych malowideł w Gieble, renesansowego nagrobka Myszkowskich w Bestwinie, czy sarkofagów pszczyńskich.

zamów

Cena: 30,00 zł

Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego 11 - PARKI OGRODY CMENTARZE