O magazynie

Fabryka Silesia

Fabryka Silesia jest kwartalnikiem społeczno-historyczno-kulturalnym dotyczącym Śląska. Interesują nas dokonujące się zmiany, które odczuwamy, lecz często nie potrafimy ich rozpoznać i zrozumieć. Poddajemy analizie i refleksji to, co powszechnie nazywane jest fenomenem kulturowym regionu. Nasza formuła łączy eseistykę z publicystyką, a poszczególne numery mają charakter monograficzny.

Wydawcą kwartalnika” Fabryka Silesia” jest Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. RIK Katowice jest Instytucją Kultury Samorządu Województwa Śląskiego oraz Instytucją Szkoleniową. Instytut prowadzi działalność badawczą, wydawniczą, edukacyjną, i popularyzatorską.

Pierwszy numer „Fabryki Silesia”, wydawanej przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, ukazał się w maju 2012 roku, a jego najważniejszym tematem był wybór Kanonu Literatury Górnego Śląska. Znalazły się w nim teksty m.in. Kazimierza Kutza, Ryszarda Kaczmarka, Zbigniewa Kadłubka, Krzysztofa Karwata, Szczepana Twardocha, Henryka Wańka. Dzięki temu „Fabryka Silesia” została znakomicie przyjęta w środowiskach opiniotwórczych, a także w mediach. Punktem wyjścia drugiego numeru stało się doświadczenie międzywojnia. W trzecim numerze zapytaliśmy o prognozy przyszłościowe dla Górnego Śląska. Tematem numeru czwartego były sprawy języka śląskiego oraz literatury pisanej po śląsku, a piątego zagadnienia industrialnego dziedzictwa regionu. W szóstym numerze zajęliśmy się relacjami śląsko – czeskimi i granicą polsko – czeską w dziesiątą rocznicę wspólnego polsko – czeskiego wejścia do Unii Europejskiej (2004 – 2014). Siódmy numer wydany na stulecie Wielkiej Wojny opowiada o końcu starego świata dziewiętnastowiecznego na Górnym Śląsku i narodzinach nowego, dwudziestowiecznego, a ósmy poświęcony jest Tragedii Górnośląskiej 1945 Roku (w związku z ogłoszeniem Roku Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej). Dziewiąty numer kwartalnika kulturalnego „Fabryka Silesia” podejmuje zagadnienia kultury i sztuki na Górnym Śląsku. Punktem wyjścia numeru jest otwarcie nowej siedziby Muzeum Śląskiego, a jego autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie: Czy kultura i sztuka zmieniają Górny Śląsk? Tematem dziesiątego numeru jest diaspora górnośląska na świecie, szczególnie w Niemczech, w tym pokazanie jak pomiędzy społecznościami górnośląskimi w Niemczech i na Górnym Śląsku nawiązywała się współpraca. Kolejny jedenasty numer ukazuje Górny Śląsk iście zielony, tak jak jego okładka. Dwunastka to numer powstańczy. Temat ciągle nie zamknięty, budzący emocje i niepokój. Trzynasty numer „Na granicy”. Pytanie o granice należy do tych ważnych pytań, w których chodzi o sprawy „zasadnicze” i „pierwsze”. Formułując je, dostrzegając i określając granice, pytamy o nasz świat i nasze w nim miejsce. Numer czternasty  „Nowi Ślązacy” traktuje o ludności, która zamieszkuje ten region – czyli o pniokach, krzokach i ptokach, tymi z  „z dziada pradziada”, „napływowymi” oraz tymi, którzy miejsca na Śląsku raczej nie zagrzeją. Numer piętnasty „Na sportowo” analizuje rozmaite – społeczne, polityczne i etniczne – aspekty funkcjonowania sportu na Górnym Śląsku, począwszy od ostatnich dekad XIX wieku po współczesność. Numer 15 „Na sportowo” nie oznacza bowiem, że do lektury namawiamy tylko entuzjastów sportu. Poddajemy analizie rozmaite – społeczne, polityczne i etniczne – aspekty funkcjonowania sportu na Górnym Śląsku, począwszy od ostatnich dekad XIX wieku po współczesność.    Numer 16 „Przemysł po przemyśle” dotyczy kluczowych zagadnień przemysłu na Śląsku.  Ozdobą numeru są zdjęcia pioniera śląskiej fotografii przemysłowej Maxa Steckla, Arkadiusza Goli i Arkadiusza Ławrywiańca oraz akwarele Bronisława Linkego z legendarnego cyklu „Śląsk”, zrealizowanego pod koniec lat 30. ubiegłego wieku.Numer 17 Fabryka Silesia na 500 lat Reformacji pokazuje dziedzictwo kulturowe ewangelików i ewangelicyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska jako ważnego regionu europejskiego. W numerze 18 „Uczymy się Śląska” rozmawiamy o edukacji regionalnej. Nie brakuje ciekawych esejów, felietonów i rozmów z teoretykami i praktykami wiedzy o naszej „małej ojczyźnie”. Fabryka Silesia nr 19 „Z Królewskiej Huty do Chorzowa” opowiada o Chorzowie, który u progu niepodległości (ówczesna Królewska Huta) był ludniejszy od Katowic, ale nie został stolicą województwa śląskiego. Przed wojną liczył więcej mieszkańców niż dzisiaj. A pomyśleć, że prawa miejskie uzyskał ledwie 150 lat temu. Fabryka Silesia nr 20 jest o Tychach. Ukazuje społeczno-kulturowe oblicze Tychów (i okolic), które pozostaje „nieoczywiste”, choć u schyłku drugiej dekady XXI wieku miasto to dość niespodziewanie – zważywszy na długie okresy jedynie pozorowanej integracji jego mieszkańców – zrasta się i konsoliduje, stanowiąc ważne ogniwo aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej. Numer 21 „Wszystko gra” to feeria barw muzyki otaczającej Śląsk.

Nasze czasopismo adresowane jest do środowisk twórczych i naukowych, pracowników kultury i oświaty, dziennikarzy, samorządowców i regionalistów.

Dostępne jest w sprzedaży w sieciach  EMPIK, RUCH, KOLPORTER na terenie województw śląskiego i opolskiego, a także w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie i w innych większych miastach w Polsce.

Jeszcze jedno czasopismo papierowe? Ktoś życzliwie podpowiedział: róbcie pismo w internecie… Jasne, że będzie także w necie. A jednak nic nie zastąpi czasopisma, które można dotknąć, przekartkować, a może i postawić na półce… Zwłaszcza dzisiaj, zwłaszcza tutaj na Górnym Śląsku…  
(Założenia programowe Kwartalnika „Fabryka Silesia”, a także o inspiracjach i potrzebie wydawania pisma przeczytać można w tekście Jana F. Lewandowskiego – w premierowym numerze pisma: Fabryka Silesia 1/2012.)

Misja

Stale uwiarygodniać Śląsk jako niezastępowalne polskie ogniwo międzynarodowego obiegu idei, wartości i dóbr kultury najwyższej próby.

NASZE WARTOŚCI:

  • Jakość
  • Zaufanie
  • Wiarygodność
  • Ciągłość
  • Transfer wiedzy
  • Transfer idei
  • Poczucie humoru
  • Gościnność