O projekcie

SocjoKato

Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfantego (wcześniej: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach) we współpracy z Polskim Towarzystwem Socjologicznym (oddział Katowicki) organizuje otwarte spotkania w ramach cyklu SocjoKato. Spotkania zainicjowano w roku 2018. Odbywają się zwyczajowo raz w miesiącu, w okresie roku akademickiego.
Temat spotkań każdorazowo skupia się wokół wybranej publikacji, badań lub postaci znanych socjologów. Spotkania łączą część wykładową z dyskusją, a udział w nich może wziąć każdy – mają bowiem otwarty charakter. Poniżej przedstawiamy spis dotychczasowych gości SocjoKato.