19 kwietnia 2022

Rada Programowa

Rada Programowa jest organem doradczym i opiniującym działania statutowe Instytutu oraz ich realizację na potrzeby Województwa Śląskiego. Jej zadaniem jest wyrażanie opinii o planach działalności statutowej Instytutu oraz ich realizacji, troska o merytoryczny poziom i społeczny wizerunek oraz prawidłowe działanie Instytutu.

Obecny skład osobowy Rady Programowej Instytutu został powołany uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 331/313/VI/2022 z dnia 02.03.2022 r.

SKŁAD OSOBOWY RADY PROGRAMOWEJ INSTYTUTU:

1 . Zbigniew Przedpełski
2. Jacek Siebel
3. Grzegorz Kucharczyk
4. Zdzisław Krasnodębski
5. Jan Żaryn
6. Adam Lityński
7. Jan Malicki
8. Piotr Ornowski
9. Stanisław Nicieja
10. Antoni Barciak
11. Maria Czarnecka