Bardzo Młoda Kultura

Bardzo Młoda Kultura 2023-2025

NABÓR NA ROK 2023 ZAKOŃCZONY. 

 

Instytut Korfantego ponownie znalazł się w gronie operatorów rządowego programu Bardzo Młoda Kultura!

Instytut w latach 2016-2021 był operatorem programu w województwie śląskim. Niezliczone zebrane doświadczenia z tego okresu, stojące za koncepcją i planem na kolejne 3 lata wdrażania programu w regionie, przekonały Narodowe Centrum Kultury, by ponownie zaufać nam i powierzyć realizację zadania w naszym województwie.

Celem zadania jest wsparcie lokalnych partnerstw w niezawodowej edukacji młodzieży na rzecz podmiotowego jej uczestnictwa w kulturze, budowanie regionalnej sieci organizacji i ludzi wokół młodzieżowego zaangażowania i aktywności, aby wzmocnić sprawczość tej grupy wiekowej.

Cieszymy się, że dzięki decyzji Narodowego Centrum Kultury będziemy kolejne 3 lata działać na rzecz niezawodowej edukacji młodzieży.

Kontakt

Koordynatorem działania jest Maciej Zygmunt: m.zygmunt[małpa]instytutkorfantego.pl, tel. +48 32 251 75 63 wew. 110 / +48 32 201 77 70.