O konferencji

Video wykłady | Od III powstania śląskiego do współczesności

Grafika symboliczna. Tekst na grafice powielony w artykule

Z okazji 100. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego, 25 maja 2021 r. w Instytucie Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego,  odbyła się konferencja pod nazwą „Od III powstania śląskiego do współczesności”, w ramach której 11 prelegentów wygłosiło swoje wykłady na temat powstań i ich znaczenia.

Konferencja zorganizowana została we współpracy ze Śląską Izbą Lekarską oraz Panteonem Górnośląskim w Katowicach.

Obejrzyj filmy z konferencji

Zachęcamy do wysłuchania/obejrzenia video wykładów z konferencji.

"Rola i znaczenie III Powstania Śląskiego" | prof. dr hab. Zygmunt Woźniczka, Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego

"Służba zdrowia w Powstaniach Śląskich i plebiscycie" | dr Stanisław Mysiak, Rada Programowa Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej

"Świętochłowice i ich mieszkańcy w dobie Powstań Śląskich i plebiscytu" | mgr Jan Planta, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

"Powstania Śląskie i ich wpływ na tworzenie się granic II RP" | prof. dr hab. Stanisław Nicieja, Uniwersytet Opolski

"Wpływ plebiscytu i Powstań Śląskich na urbanistykę i kształt architektury na przykładzie Katowic" | mgr Ryszard Kopiec, Panteon Górnośląski w Katowicach

"Tworzenie się szkolnictwa na Górnym Śląsku. Historia powstania Śląskiej Akademii Medycznej (SUM)” | dr. n. med. Jan Rauch, Rada Programowa Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej

"Tworzenie samorządu zawodowego adwokatów" | adw. Roman Kusz, Dziekan Izby Adwokackiej w Katowicach

"Śląska Izba Lekarska wczoraj i dziś" | dr hab. n. med. Krzysztof Siemianowicz, Przewodniczący Rady Programowej Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej

"W drodze do określenia tożsamości zawodowej. Farmacja od III Powstania Śląskiego do ustawy o zawodzie farmaceuty" | dr n. farm. Mikołaj Konstanty, Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej

"Wybitni lekarze śląscy i ich wpływ na rozwój medycyny polskiej i światowej" | prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz, Rada Programowa Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej

"Historia zapisana w artefaktach" | dr n. med. Tadeusz Urban, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach