O INSTYTUCJI

O INSTYTUCJI

INSTYTUT MYŚLI POLSKIEJ IMIENIA WOJCIECHA KORFANTEGO

Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego to instytucja kultury samorządu województwa śląskiego. Instytut został powołany do życia Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 grudnia 2019. Placówka przekształciła się z Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach.

Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego jest wojewódzką samorządową instytucją kultury o charakterze upowszechnieniowym i naukowo-badawczym. Do zadań Instytutu należy m.in. prowadzenie prac badawczych, projektowych, sporządzanie dokumentacji konserwatorskich, tworzenie innowacyjnych programów animacji społeczno-kulturowej, edukacja kulturowa, organizowanie doskonalenia w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, promocja kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego regionu, prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie badań analizujących stan kultury oraz tworzenie sieci współpracy integrujących podmioty aktywne w sektorze kultury.

Instytut Korfantego prowadzi badania sektora kultury, oferuje wsparcie w zakresie tworzenia i realizacji projektów kulturalnych, a także pozyskiwania funduszy na działalność kulturalną. Instytut świadczy usługi szkoleniowe oraz doradcze. Oprócz szkoleń, kursów, warsztatów i projektów Instytut organizuje wydarzenia edukacyjne, artystyczne oraz angażuje się w formie współorganizacji i wsparcia merytorycznego w liczne przeglądy, festiwale, konkursy i inne wydarzenia artystyczne i edukacyjnych odbywające się na terenie województwa śląskiego.

Instytut zajmuje się również rozpoznawaniem, ochroną i upowszechnianiem wartości dziedzictwa kulturowego w zakresie dotyczącym Powstań Śląskich i działalności politycznej oraz publicystycznej Wojciecha Korfantego poprzez działania edukacyjne, dokumentacyjne, informacyjne i wydawnicze oraz działania na rzecz ochrony tego dziedzictwa dla zachowania tożsamości kulturowej regionu.

Oferta Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego skierowana jest do: instytucji kultury, instytucji artystycznych, jednostek samorządu terytorialnego, pracowników szeroko rozumianego sektora kultury i sektora kreatywnego, animatorów, instruktorów, trenerów, twórców indywidualnych i tzw. freelancerów, artystycznych grup nieformalnych, NGO realizujących działania kulturalne, a także do środowiska akademickiego.

BUDYNEK IMP

MISJA I WIZJA

MISJA I WIZJA IMP

Misja: Opowiadamy o kulturowym bogactwie. Inspirujemy, integrujemy i wspieramy – ludzi, idee, działania, by lepiej zrozumieć przeszłość i wpływać na przyszłość.

Wizja:
Nowoczesna, profesjonalna i rozpoznawalna instytucja kultury.
Miejsce spotkań i dialogu.
Repozytorium wiedzy i doświadczenia.
Centrum badań i refleksji nad dziedzictwem kulturowym.
Przestrzeń promowania kultury.
Inkubator nowoczesnego systemu edukacji.
Zespół i platforma ekspertów wspierająca sektor kultury, samorządy i twórców.
Ośrodek aktywności społecznej i obywatelskiej.

DZIAŁY MERYTORYCZNE IMP

DZIAŁY INSTYTUTU

W Instytucie pracuje kilka działów merytorycznych, są to:
DZIAŁ HISTORII
OBSERWATORIUM KULTURY
CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
CENTRUM EDUKACJI I ANIMACJI
MBC – DIGITARIUM
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I PROMOCJA
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o aktywności poszczególnych działów.

VIDEO O IMP

__________________________________________________________________________________
VIDEO O INSTYTUCIE

Zachęcamy Państwa do obejrzenia dwóch krótkich filmików o Instytucie Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, które powstały na potrzeby Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice 2021.

Filmy te są formą krótkiej video wizytówki obrazującej zakres działalności naszej instytucji.  Zawierają one video kolaż fragmentów nagrań z różnych projektów realizowanych przez lata naszej działalności. Są to inicjatywy z zakresu: kultura, edukacja, historia, dziedzictwo, etnografia, przemysł i inne.

Zapraszamy!