O projekcie

Projekt Śląskie Digitarium

Projekt „Śląskie Digitarium” realizowany jest przez cztery instytucje kultury województwa śląskiego: Bibliotekę Śląską (lidera projektu), Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, Instytucję Filmową „Silesia Film” i Operę Śląską w Bytomiu.

Celem przedsięwzięcia jest digitalizacja i udostępnienie zasobów kultury województwa śląskiego poprzez kompleksowy system cyfryzacji, archiwizacji i prezentacji zbiorów. W efekcie powstaną 153 TB danych, a internetowej publiczności zostanie udostępnionych łącznie ponad 93 tys. obiektów, prezentujących dokumenty piśmiennicze, filmy, zabytkowe eksponaty oraz rekwizyty i kostiumy operowe.

Zasoby będą prezentowane w ramach unowocześnionej Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Zwieńczeniem projektu będzie utworzenie agregatora – regionalnego serwisu dostępowego, indeksującego i prezentującego dane z wytypowanych serwisów internetowych, m.in.: Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, serwisu audiowizualnego, Encyklopedii Województwa Śląskiego, podręcznika edukacji regionalnej, bibliografii regionalnej oraz katalogu OPAC Biblioteki Śląskiej.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi: 37 840 446,54 zł

Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 37 840 446,54 zł, w tym współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej 32 075 908,62 zł

Okres realizacji projektu: 02.04.2018 – 30.06.2023

Projekt współfinansowany przez Unią Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach realizuje inicjatywę MobiDIG – Mobilnego Centrum Digitalizacji. Więcej informacji o MobiDIG znajduje się TUTAJ!