O projekcie

MobiDIG Mobilne Centrum Digitalizacji

Przenosimy do internetu historię regionu. Zrób to z nami.

Opowiedz nam swoją historię – może nią być książka, fotografia, pamiątka rodzinna, artefakt, opowieść, zwyczaj, tradycja, wspomnienie.

MobiDIG Mobilne Centrum Digitalizacji nieodpłatnie wspiera w digitalizacji i udostępnianiu do domeny publicznej zasobów materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego województwa śląskiego. Współpracujemy z instytucjami i organizacjami kulturalnymi, izbami regionalnymi, a także z prywatnymi posiadaczami zbiorów i kolekcji.

Posiadamy sprzęt i umiejętności, które pozwalają na zdigitalizowanie dziedzictwa kulturowego w każdym miejscu w województwie. Skontaktuj się z nami, a indywidualnie dopasujemy harmonogram

Upamiętniamy dziedzictwo:
– materialne – m.in. książki, fotografie, plakaty, wydawnictwa, artefakty, przedmioty codziennego użytku, stroje, mała architektura;
– niematerialne – m.in. zwyczaje, obrzędy, tradycje, historia mówiona, wspomnienia.

Video - Jak działa MobiDIG

Śląskie Digitarium

MobiDIG Mobilne Centrum Digitalizacji to element projektu „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – oś priorytetowa II. Cyfrowe Śląskie, działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

MobiDIG Mobilne Centrum Digitalizacji to odpowiedź na potrzeby środowiska lokalnych instytucji i organizacji kultury, izb regionalnych i prywatnych kolekcjonerów, którzy chcą nieodpłatnie, na otwartej licencji, dzielić się posiadanymi zbiorami z wszystkimi zainteresowanymi.