31 stycznia 2023

03.03 | HERITON vol. 1

Na cokołach pomników stoją władcy, powstańcy, żołnierze, górnicy – krótko mówiąc – męscy bohaterowie. Kobiety często są niewidzialne. Czy pamięć o kobietach nie nadaje się na pomniki? Lub do muzeów, bo i tam statystycznie jest mniej bohaterek. Pierwszy, marcowy Heriton, rozpoczynający instytutowy cykl spotkań z dziedzictwem, był okazją do poznania różnych praktyk i doświadczeń w zakresie upamiętniania historii kobiet. Wystartowaliśmy 3 marca przy pełnej sali!

O czym jest historia kobiet i dlaczego potrzebujemy Muzeum historii kobiet zapytaliśmy gościnie z Poznania i Krakowa. Pokazaliśmy też lokalne projekty herstoryczne. Z powodzeniem przemieszaliśmy ze sobą perspektywy: akademicką, aktywistyczną i instytucjonalną. Ekspertki podzieliły się swoją wiedzą, przemyśleniami i rekomendacjami, a przybyłą publiczność zaprosiliśmy do rozmowy, do osobistych relacji, wspomnień o kobietach ważnych dla historii śląskich rodzin, dla dziejów regionu, dla nas samych.

Partnerami wydarzenia byli: Muzeum Historii Kobiet, Muzeum HERstorii Sztuki, Stowarzyszenie Szlakiem Kobiet.

Fot. K. Laksa

HERITON vol. 1
Spotkania z dziedzictwem: Po co nam historia kobiet?

Plan spotkania

17.00 Powitanie i otwarcie cyklu – Dorota Pociask-Frącek, Dyrektor Instytutu Korfantego

17.05-17.20 Wprowadzenie
Dlaczego potrzebujemy w Polsce Muzeum Historii Kobiet? (wykład on-line) – prof. dr hab. Iwona Chmura Rutkowska, UAM Poznań, Agnieszka Jankowiak-Maik (Babka od histy)

17.20-18.20 Dobre praktyki
„Pamiętniki kobiet z rodzin górniczych” – historia kobiet jako część śląskiego dziedzictwa? – dr Monika Glosowitz, UŚ Katowice

Na tropie dziedzictwa kobiet – jak poszukiwać herstorii? – Patrycja Chlebus-Grudzień, Muzeum HERstorii Kobiet, Kraków

„Konopnicka i Ślązaczki” – a kogo to obchodzi? – dr Małgorzata Tkacz-Janik, Instytut Korfantego, Katowice – promocja i prezentacja projektu

 

Prowadzenie spotkania: dr Małgorzata Tkacz-Janik, Specjalistka ds. kulturowego dziedzictwa niematerialnego, Instytut Korfantego

Goście mogą liczyć na drobny poczęstunek.