8 września 2022

18.10 | Podatek VAT – zmiany w 2022 roku w Instytucjach Kultury

Dłoń na kalkulatorze. W tle wystój domu lub biura

Zapraszamy na kolejne szkolenie dla Głównych Księgowych. Tematem szkolenia będzie Podatek VAT – zmiany w 2022 roku w Instytucjach Kultury. Szkolenie odbędzie się 18 października w Instytucie Korfantego.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 13.10.2022 r.

 

Cel szkolenia:

  • Zaprezentowanie uczestnikom szkolenia zagadnień związanych z praktyką stosowania ustawy o VAT oraz rozporządzeń wykonawczych przez instytucje kultury.
  • Przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych wskazówek na jakie elementy związane z podatkiem VAT powinni zwrócić szczególną uwagę.
  • Jakie ryzyko niesie ustalanie prewspółczynnika i jak je minimalizować.
  • Zapoznanie się ze zmianami przepisów dot. kas rejestrujących,
  • Zapoznanie uczestników z innymi zmianami w podatku VAT.

 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

–      uzyskanie informacji związanych z najważniejszymi zmianami wprowadzonymi w podatku VAT w 2022 roku dotyczących instytucji kultury,

–      uzyskanie praktycznej wiedzy na temat zapobiegania powstawaniu nieprawidłowości związanych ze stosowaniem ustawy o VAT w obrocie krajowym oraz zmniejszaniem ryzyka przez instytucje kultury.

 

Program szkolenia:

I. Kasy rejestrujące w 2022 roku.

1. Rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące kas rejestrujących:
– tradycyjnych, on-line i wirtualnych, wymogi dokumentowania reklamacji i zwrotów,
– obowiązki podatnika w zakresie wydawania paragonów,
– zwolnienia z obowiązku rejestracji.

2. Faktura do paragonu – kiedy i na jakiej podstawie można ją wystawić?

3. Ujmowanie w ewidencji JPK paragonów z NIP.

II. Zasady fakturowania obowiązujące w 2022 r.

1. Krajowy System e-Faktur od 1.01.2022 r. i obowiązek wprowadzenia od 1.01.2024 r.

2. Zmiany w JPK_VAT od 1.01.2022 r.
– zasady anulowania faktur a wymogi JPK,
– wymogi w zakresie wystawiania faktur i nadawania odpowiednich oznaczeń oraz ujmowania w ewidencji sprzedaży.

III. Uproszczenia w podatku VAT.

1. SLIM VAT 1 od 1.01.2021.

2. SLIM VAT 2 od 1.10.2021.

3. SLIM VAT 3 (poprawa płynności finansowej, szerszy zakres zwolnień z VAT, mniej korekt i przyjazne rozliczanie VAT, prostsze fakturowanie i mniej obowiązków).

4. Mechanizm split payment tzw. podzielona płatność
– zakres zastosowania podzielonej płatności – obligatoryjność czy dobrowolność,
– korzyści wynikające z zapłaty faktur w systemie podzielonej płatności z rachunku VAT,
– negatywne skutki braku zapłaty w trybie MPP: odpowiedzialność solidarna w podatku VAT, wyłączenie wydatku z KUP dla PDOP, sankcje skarbowe.

5. „Biała lista” podatników.
– zapłata na niezgłoszony do KAS rachunek a KUP,
– odpowiedzialność solidarna w podatku VAT,
– sankcje skarbowe,
– termin zawiadomienia US o zapłacie na rachunek spoza listy.

IV. Odliczenia podatku VAT z wykorzystaniem współczynnika preproporcji.

Aktualne orzecznictwo aparatu skarbowego oraz wydane wyroki sądowe dla muzeów, domów kultury oraz instytucji artystycznych w zakresie preproporcji.

V. Planowane zmiany VAT dotyczące instytucji kultury.

VI. Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

 

Czas trwania: 5 godzin, od 10:00 do 15:00

Miejsce szkolenia: siedziba Instytutu Korfantego, ul. Teatralna 4, Katowice (1. piętro, sala wykładowa).

Materiały dydaktyczne przesyłane są po szkoleniu mailem.

Koszt szkolenia: 345 zł brutto od osoby

Uwaga: zwolnione z VAT w przypadku gdy środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą  co najmniej w 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy  o finansach publicznych. (Zastosowania stawki zwolnionej VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt.  29c ustawy  o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.710).

 

Prowadząca: Urszula Pietrzak – biegły rewident nr 7135, praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, w zakresie wykładów dla instytucji kultury, prezes Biura Audytorskiego „FK-BAD” sp. z o.o. w Krakowie specjalizującego się w badaniu sprawozdań finansowych, udzielaniu doradztwa oraz innych usług dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności instytucji kultury, autorka publikacji „Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury” z 2017 roku,  „Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w instytucjach kultury” z 2012 r. wydane przez ODDK w Gdańsku.

 

Koordynator szkolenia:

Jarek Bednarczyk, j.bednarczyk@instytutkorfantego.pl, telefon: 32/ 201 77 78