26 listopada 2020

„Czarna pamięć – górnicze miejsca pamięci” już dostępna!

Oddajemy w Państwa ręce efekt dwuletniej pracy realizowanej w ramach projektu „Czarna pamięć – górnicze miejsca pamięci jako ponadlokalny składnik tożsamości kulturowej Śląska”.

Celem projektu było uchwycenie roli pamięci w zbiorowym kształtowaniu lokalnej tożsamości. Chcieliśmy spojrzeć na dzieje górnictwa i jego spuściznę w kontekście górniczych miejsc pamięci. W każdym z wytypowanych miejsc zajmowaliśmy się poznaniem wydarzenia i postaci z nim związanych oraz poziomem świadomości o jego istnieniu wśród społeczności lokalnej. W obrębie naszych zainteresowań znalazły się zarówno upamiętnienia ofiar pracy w kopalniach, miejsca pochówku ważnych osobistości kadry górniczej oraz sposoby upamiętnienia tradycji działalności górniczej. Udało się również dotrzeć do wiadomości o lądowej katastrofie drogowej w Wilczym Jarze, w której śmierć poniosło 30 górników dojeżdżających do pracy. Podczas badań, wywiadów udało się dotrzeć w miejsca „niechciane”, „drażliwe”, ale o tym przeczytacie już Państwo w publikacji.

Myślą przewodnią autorów projektu była naturalna potrzeba objęcia opieką zagrożonych zapomnieniem miejsc pamięci związanych ze śląskim górnictwem. Dotychczas miejsca te nie doczekały się ponadregionalnego opiekuna, który dążyłby do promocji tej tematyki, zintegrowania środowisk czynnie zajmujących się opieką nad nimi bądź zainteresowanych podjęciem takiej roli oraz proponującego aktywną formę włączenia ich do przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych. W ramach projektu została zorganizowana dokumentacja terenowa mająca na celu prezentację bieżącego stanu zachowania górniczych miejsc pamięci.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani efektem naszych prac i chętnie sięgniecie po tego rodzaju lekturę, to zapraszamy do kontaktu z nami: a.goniewicz@instytutkorfantego.pl.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania poprzez wpisanie w treści kierowanego do nas maila następującej treści: „Zapoznałem się z zasadami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych”:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w szczególności w celu realizacji w formie tradycyjnej wysyłki książki „Czarna Pamięć” oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  3. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
  4. Zakres zbieranych danych to imię, nazwisko oraz adres niezbędny do realizacji ww. wysyłki.
  5. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się na stroniewww.instytutkorfantego.pl/ochrona-danych-osobowych

Prosimy o potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną (w mailu zwrotnym) oraz podanie raz jeszcze danych do wysyłki. Wymagane dane do wysyłki publikacji to: imię, nazwisko oraz adres do wysyłki.

Czekamy na Państwa maile, chętnie wyślemy Państwu publikację!

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury