17 grudnia 2020

Zapraszamy na spotkanie autorskie on-line | 18.12, 11:00

Przez ostatnie sześć miesięcy pracownicy Instytutu Myśli Polskiej – Robert Garstka i Aleksander Lysko – pod przewodnictwem dra hab. Mariana Grzegorza Gerlicha pracowali nad publikacją dotyczącą kulturowego wymiaru praktyk religijnych na Górnym Śląsku. W efekcie powstała publikacja on-line pt. „Sacrum i jego otoczka kulturowa w realiach górnośląskich. Między dawnymi i nowymi czasy”.

W najbliższym piątek 18.12 będziemy mieli okazję do porozmawiania z autorami wydawnictwa, podczas spotkania autorskiego on-line. Rozpoczęcie o 11.00.

Publikacja wydana została w ramach projektu „Tradycyjna kultura religijna Górnoślązaków – w perspektywie „ludowej ontologii, życia codziennego i świętowania”.

Dofinansowano ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.