28 lipca 2021

65 lat Muzeum Zagłębia w Będzinie

na pierwszym planie napis "Przeszłość-Przyszłość" oraz stempel z okazji jubileuszu 65.lecia Muzeum Zamkowego, na dole logotypy patronów medialnych, informacje te umieszczone są na zdjęciu Zamku w Będzinie w czarno czerwonych barwach

Muzeum Zagłębia – Zamek w Będzinie obchodzi w tym roku 65 lat swojego istnienia.
Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego objął swoim patronatem medialnym wydarzenia związane z obchodami tego jubileuszu.

65 lat temu, a dokładnie 29 lipca 1956 roku zostało otwarte Muzeum Zagłębia w odbudowanym zamku będzińskim, było to pierwsze Muzeum na terenie Zagłębia.

Z okazji jubileuszu na dziedzińcu Zamku Będzińskiego obejrzeć można wystawę pt. „Przeszłość – Przyszłości”, dokumentującą dzieje instytucji. Autorem zdjęć w niej zwartych jest mistrz śląskiej fotografii Józef Makala i wielu innych, słynnych fotoreporterów działających na terenie Zagłębia w latach 50. i 60. XX w.

Muzeum zaprasza do zwiedzania całego obiektu. Jakie perełki można w nim obejrzeć?
Są to m.in. cenne zabytki piśmiennictwa z okresu nowożytnego, pierwszy raz zaprezentowane szerszej publiczności po konserwacji – dokumenty królewskie i rękopis antyfon o św. Katarzynie. 

Warto zobaczyć oryginał dokumentu wystawionego przez Stefana Batorego w 1579 roku, potwierdzającego swobody celne dla mieszczan, następnie transumpt statutu cechu kowali, bednarzy, stelmachów, stolarzy, ślusarzy, kotlarzy, powroźników i żeleźników. Dokument został wystawiony w Krakowie 23 stycznia 1644 roku i zaaprobowany przez Władysława IV. 
Kolejna perełką w zbiorach jest Przywilej Jana III Sobieskiego dla gminy żydowskiej w Będzinie z 1675 r. Zawiera on potwierdzenie wcześniejszych dokumentów królewskich dla będzińskich Żydów.
Ostatnim dokumentem królewskim jest Przywilej Stanisława Augusta Poniatowskiego z roku 1789. Król potwierdzał w nim, nadane żydowskim mieszkańcom Będzina,  przez swoich poprzedników przywileje. Zatwierdził  między innymi przywileje Władysława IV, Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Jana III Sobieskiego  oraz Augusta III Sasa.
Ostatnim, ciekawym, prezentowanym zabytkiem piśmiennictwa jest liczący niemal siedem i pół wieku rękopis na pergaminie proweniencji cysterskiej, pochodzący prawdopodobnie z brewiarza – to karta zapisana chorałową gotycką notacją muzyczną. Tekst zawiera fragment antyfon o św. Katarzynie. Rękopis był pieczołowicie przechowywany przez cechmistrzów rzemiosła szewskiego w naszym mieście.

Z cennymi zabytkami można obcować codziennie (oprócz poniedziałku) w godzinach od 1000 do 1200  i  od 1400 do 1600, poza tymi godzinami do wglądu zostaną przedstawione kopie.  Powyższe przedziały godzin udostępniania oryginałów są podyktowane względami konserwatorskimi.

 Zapraszamy serdecznie.