18 grudnia 2018

Akcja bilans 2018

Centrum Edukacji i Animacji Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach zaprasza głównych księgowych instytucji i organizacji kultury, pracowników administracji do udziału w szkoleniu AKCJA BILANS 2018. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się o zmianach w placówkach kultury w 2018 i 2019 roku. Zapraszamy 10 stycznia 2019 roku (czwartek, 10.00-15.00) do siedziby Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach przy Teatralnej 4.

PROGRAM – pobierz

Uczestnicy zapoznają się z możliwościami zmiany polityki rachunkowości i zasad inwentaryzacji majątku trwałego po zmianie ustawy o PDOP; zapoznają się ze zmianami przepisów w 2018 roku w zakresie PKWiU oraz wpływie tych zmian na opodatkowanie VAT; dowiedzą się, jakie zmiany zostaną wprowadzone w ustawie o rachunkowości oraz ordynacji podatkowej, ustawie o finansach publicznych; dowiedzą się jak przygotować sprawozdanie finansowe za rok poprzedni.

Oprócz wykładu, każdy uczestnik otrzyma materiały dydaktyczne w wersji drukowanej i elektronicznej. Podczas szkolenia będzie możliwość zadania indywidualnych pytań.

ZGŁOSZENIE: KARTA ZGŁOSZENIA – pobierz

Kartę zgłoszenia prosimy wypełnić, podpisać i odesłać na adres: jbednarczyk@rik.katowice.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń: 4.01.2018

KOSZT – 290 zł netto.

Prowadząca: Urszula Pietrzak – biegły rewident nr 7135, praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, w zakresie wykładów dla instytucji kultury, prezes Biura Audytorskiego „FK-BAD” sp. z o.o. w Krakowie specjalizującego się w badaniu sprawozdań finansowych, udzielaniu doradztwa oraz innych usług dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności instytucji kultury, autorka publikacji „Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury” z 2017 roku,  „Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w instytucjach kultury” z 2012 r. wydane przez ODDK w Gdańsku.

Koordynator szkolenia:

Jarek Bednarczyk
jbednarczyk@rik.katowice.pl
telefon: 32/ 201 77 78.