18 września 2019

„August Hlond 1881-1948” – spotkanie autorskie z Łukaszem Kobielą

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach zaprasza na spotkanie autorskie z Łukaszem Kobielą autorem albumu „August Hlond 1881–1948″ które odbędzie się w dniu 25 września 2019 roku o godzinie 17.00 w Sali Konferencyjnej Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, przy ul. Teatralnej 4.

„August Hlond 1881–1948″ – to pierwszy album opisujący postać Czcigodnego Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda. Na 568 stronach autor prezentuje ponad 700 fotografii i dokumentów, w tym blisko 400 po raz pierwszy ukazujących się drukiem. Obok ilustracji czytelnicy wydawnictwa mogą poznać losy kard. A. Hlonda od kołyski, aż do śmierci w oparciu o najnowsze ustalenia historyków i nieznane wcześniej dokumenty. W kwietniu tego roku album został nagrodzony przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich statuetką Złotego Feniksa za najlepszą książkę historyczną roku. Wydawcami albumu są Stowarzyszenie Pokolenie i Instytut Pamięci Narodowej.

Podczas spotkania autor przedstawi prezentację poświęconą losom kard. A. Hlonda podczas II wojny światowej, a dla osób zainteresowanych będzie możliwość zakupienia albumu w specjalnej promocyjnej cenie.

Jest to dzieło monumentalne, bardzo piękne, ubogacone wyjątkowymi zdjęciami – ks. Pierluigi Cameronin SDB, postulator generalny ds. kanonizacyjnych Rodziny Salezjańskiej.

Jedną z zalet albumu jest prezentowanie fotografii Augusta Hlonda na tle epoki. Zdjęciom przedstawiającym kardynała w różnych życiowych sytuacjach towarzyszą interesująco dobrane fotografie z danej epoki. Wprowadzają w atmosferę tamtych czasów, nieraz zaskakują innym spojrzeniem na wydarzenia, zdawałoby się dobrze znane. Kobiela dobiera bowiem zdjęcia nie „opatrzone” które nie weszły do katalogu powszechnie reprodukowanych ilustracji epoki. Dzięki temu mamy możliwość nie tylko poznania klimatu miejsc, w których prymas przebywał, m.in. na salezjańskich placówkach w Włoszech oraz w Austrii, czy Górnego Śląska z okresu powstań i plebiscytu (…) Towarzyszy temu oszczędny, ale sugestywny opis autora, w którym najważniejsze fakty z życiorysu prymasa wplecione są w realia epoki. – Andrzej Grajewski – Gość Niedzielny.

Łukasz Kobiela, autor albumu prezentującego życie i działalność Prymasa Polski ks. kard. Augusta Hlonda, przeprowadził benedyktyńską kwerendę w archiwach państwowych i kościelnych krajowych i zagranicznych – poszukując zwłaszcza nieznanych dotąd fotografii. Zebrał ich ponad 700, z czego przeszło połowa drukowana jest po raz pierwszy. Powstało w ten sposób unikalne dzieło wydane (…) przez IPN i Stowarzyszenie Pokolenie. – ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej SChr.

Łukasz Kobiela ilustrując drogę życia kardynała sięgnął po wiele niepublikowanych fotografii. (…) Archiwalne zdjęcia to także pretekst do zapoznania się chociażby z warunkami życia i architekturą na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku. (…) Warto zaznaczyć, że za stronę graficzną albumu odpowiadał sam Autor. Pod tym względem również należą się pochwały. Dodajmy do tego druk na papierze kredowym i twardą oprawę, które z pewnością zadowolą nawet najbardziej wymagających. Uzupełniające stronę wizualną teksty są przemyślane i wyważone, przez co nie męczą nadmiernością faktów, postaci i dat. Najważniejszy pozostaje sam kardynał Hlond, jego działalność oraz kontekst społeczno-polityczny, który często zakreślał granice jego możliwości.
Ocena 9/10 – pozycja na wyjątkowo wysokim poziomie, nowatorska, kluczowa dla danej dziedziny. – Jerzy Klimczak – Histmag.org

Po spotkaniu będzie możliwość nabycia albumu.

Wydarzenie jest częścią obchodów 100-lecia Powstań Śląskich.

Łukasz Kobiela, fot. A. Pietryga