29 marca 2022

Badania Ziemi Częstochowskiej dofinansowane!

Przez najbliższe dwa lata będziemy badać Ziemię Częstochowską!
Decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego został dofinansowany nasz etnograficzny projekt dokumentacyjno-badawczy pn. „Ziemia częstochowska – obrzędowość doroczna i rodzinna oraz tradycyjna zabudowa”.

Działanie poświęcone jest obszarowi wyjątkowemu, o charakterze pogranicznym, praktycznie nieznanym i epizodycznie spenetrowanym naukowo w stosunku do innych części województwa śląskiego. Jako regionalna instytucja kultury dbamy o równomierne rozmieszczenie swej aktywności badawczej (etnograficznej) we wszystkich subregionach województwa śląskiego. Po zainteresowaniu Zagłębiem Dąbrowskim, Górnym Śląskiem – czas na północną część regionu.

Celem zadania jest zbadanie aktualnego stanu obrzędowości dorocznej i rodzinnej oraz tradycyjnej zabudowy na Ziemi Częstochowskiej. Planowane badania mają ukazać znaczenie posiadanego (materialnego i niematerialnego) dziedzictwa dla lokalnych społeczności i popularyzować wiedzę w tym temacie.
Interesować nas będzie:
– obrzędowość doroczna i rodzinna,
– tradycyjna zabudowa – domy, młyny wodne, spichlerze, kuźnie,
– kapliczki i krzyże przydrożne.
Planowane są prace: dokumentacyjne (fotograficzne, video), badawcze (wywiady z przedstawicielami lokalnych społeczności), wydawnicze (publikacja) oraz edukacyjne (prelekcje, warsztaty, wystawa) i promocyjne (video-blog).

Projekt jest odpowiedzią na niewystarczający zasób wiedzy dotyczący interesującego nas terenu, opracowań roku obrzędowego, wykazania funkcjonujących jeszcze zwyczajów dla tak rozległego obszaru obejmującego obecnie kilka powiatów – kłobuckiego, zawierciańskiego, myszkowskiego, częstochowskiego oraz tych leżących poza granicami administracyjnymi województw śląskiego.