15 września 2020

Bardzo Młoda Kultura 2020 – wyniki konkursu!

Plakat promujący konkurs na inicjatywy kulturowe w ramach projektu „Bardzo Młoda Kultura – województwo śląskie”. Głównym elementem plakatu są napisy: „Dotacje na edukację!” oraz „Bardzo Młoda Kultura województwo śląskie” nachodzące na kolorowe – czerwone i niebieskie – obiekty graficzne. Tło białe. Drugi czerwony obiekt wskazuje znajdujące się w prawym górnym rogu logo organizatora – Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego. Na dole logo: Śląskie, Instytut Myśli Polskiej im Wojciecha Korfantego z napisem „Instytut Myśli Polskiej im Wojciecha Korfantego jest instytucją kultury samorządu Województwa Śląskiego”, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Bardzo Młoda Kultura woj. Śląskie. Informacja o dofinansowaniu: Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.

Mamy wyniki!

Miło nam poinformować, że wybraliśmy najlepsze Inicjatywy w tegorocznej edycji „Dotacji na edukację” w projekcie Bardzo Młoda Kultura w województwie śląskim.

Komisja ekspertów w składzie:

 1. dr Agata Cabała – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 2. Justyna Kępa – Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej
 3. Maciej Zygmunt – Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego

po zapoznaniu się z treścią 49 formularzy zgłoszeniowych dostarczonych do konkursu (spełniających kryteria formalne) wybrała 9 Inicjatyw do sfinansowania. Są nimi:

 1. Fotolaboratorium na Głębokiej
 2. My se pogodomy…
 3. Kulturalne wybory młodzieży
 4. Oczami śląskich powstańców…
 5. Co wieszczą wieszcze jeszcze?
 6. Wehikułem czasu w rok 1920…
 7. Laboratorium Innowacji Kulturalnych
 8. Tuplikować historyjo
 9. Tysiąc ziaren w jednej główce…

Przedstawicielom wybranych projektów serdecznie gratulujemy. Dziękujemy również pozostałym autorom Inicjatyw zgłoszonych do konkursu.

O postępach w realizacji dofinansowanych działań będzie informować na bieżąco.