26 listopada 2019

Cieszyńskie spotkania z kulturą

Cieszyńskie spotkania z kulturą

Miejsce realizacji: Cieszyn

Podmiot realizujący: Janusz Pawlak

Pomysłodawczynie projektu: Janusz Pawlak

Krótki opis: Projekt miał za zadanie zwrócić uwagę młodzieży biorącej w nim udział na problem granic w kulturze oraz wyrównywanie szans edukacyjnych. Celem projektu było pokazanie jak najszerszemu gronu uczniów, związków kultury mieszkańców polskiej części Cieszyna z kulturą Czechów, a przede wszystkim wielu sposobów funkcjonowania w kulturze pojęcia „granica” (granice kulturowe, pokoleniowe, językowe, tożsamości itp.). W ramach realizacji projektu odbyły się warsztaty teatralne, wykłady dla młodzieży i nauczycieli oraz konkursy literacki oraz na najlepszą recenzję.

Przeprowadzenie warsztatów teatralnych oraz wykładów skierowanych do młodzieży i nauczycieli.

Zorganizowano wycieczki do kina i teatru w Katowicach.

Przeprowadzono konkurs literacki oraz na najlepszą recenzję.

Projekt został zrealizowany w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura – województwo śląskie”, którego operatorem jest Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Dofinansowano ze środków Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura 2019–2021” #bmk #bardzomlodakultura