9 czerwca 2022

Cykl prelekcji dr Jacka Kurka

Plakat z tekstem dot. cyklu wykładów dra Jacka Kurka (daty, tytuły, miejsce). W tle postać prelegenta

Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego koordynuje zadanie pn. „ŚLĄSKIE – OPOWIEM WAM. RZECZ O PRZYRODZIE, KULTURZE, HISTORII”, które dostało dofinansowanie w ramach  III. Edycji Budżetu Obywatelskiego Marszałka Województwa Śląskiego.Projekt dotyczy Śląska, jako sieci wzajemnych zależności, budowanych z historii, przyrody i kultury regionu, tworząc jego niepowtarzalny krajobraz kulturowy.

Jednym z zaplanowanych wydarzeń w ramach projektu jest cykl prelekcji dr Jacka Kurka  (historyka, zawodowo związanego z chorzowskim Muzeum Hutnictwa), które odbywają się zawsze  o 17.30 w Kinie Frajda w Chorzowie Starym, w ramach poniższego harmonogramu:
6 czerwca – „U stóp Góry Horeb… Miejsce z ognia i ciemności”
13 czerwca – „Komu hołd składa hołda”… Kulturowa obecność górnośląskiej hałdy
20 czerwca – „O mój Śląsku”… Usłyszeć Śląsk
27 czerwca – Ścieżka pogranicza, słowo o rzece…, czyli stąd do Kvikako
4 lipca – Wracając do Macondo… Górnośląski świat lokalny w horyzoncie uniwersum

Zapraszamy do wysłuchania krótkiego video, w którym Jacek Kurek zaprasza Państwa na swój cykl.

W ramach zadania „ŚLĄSKIE – OPOWIEM WAM. RZECZ O PRZYRODZIE, KULTURZE, HISTORII” realizowane są prelekcje poświęcone tematyce Górnego Śląska, jego historii, koegzystencji przyrody z industrialnym charakterem regionu. Obędzie się także pokaz filmu dokumentalnego poświęconego tematyce Górnego Śląska oraz koncert zespołu muzycznego, który wykonywaną przez siebie muzyką nawiązuje do historii i tradycji śląskiej. W ramach projektu zaplanowana została również wycieczka Koleją Wąskotorową.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!