4 listopada 2019

Czarne charaktery – spotkanie w ramach projektu „Czarna pamięć”

20 listopada o 17.00 zapraszamy do Kawiarni Fotograficznej na spotkanie z cyklu „Czarne charaktery” w ramach projektu „Czarna pamięć”. Oprócz dokumentacji i popularyzacji górniczych miejsc pamięci, które prowadzone są w projekcie chcemy również sieciować oraz zapraszać do dyskusji osoby na co dzień zajmujące się powyższą tematyką. Wstęp wolny! 

Gośćmi będą Ginter Pierończyk oraz Alojz Szwachuła i Katarzyna Buchalik.

Pierwszy z naszych gości przybliży słuchaczom swoją działalność pisarską czerpiącą inspirację z historii własnej rodzinny związanej przez lata z Załężem oraz nieistniejąca już kopalnią „Kleofas”. W drugiej części spotkamy się z działaczami rybnickiego stowarzyszenia, które może poszczycić się uratowaniem przed likwidacją zabudowań kopalni „Ignacy” w Rybniku.

Rozmowy prowadzić będzie Adam Kowalski. Spotkanie odbędzie się w Kawiarni Fotograficznej działającej na parterze siedziby Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Czarna pamięć – górnicze miejsca pamięci jako ponadlokalny składnik tożsamości kulturowej Śląska” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.