1 października 2019

Czarne charaktery – spotkanie w ramach projektu „Czarna pamięć”

10 października zainaugurowaliśmy spotkania z cyklu „Czarne charaktery” w ramach projektu „Czarna pamięć”. Oprócz dokumentacji i popularyzacji górniczych miejsc pamięci, które prowadzone są w projekcie chcemy również sieciować oraz zapraszać do dyskusji osoby na co dzień zajmujące się powyższą tematyką.

Gośćmi byli: prof. UŚ dr hab. Zbigniew Kadłubek oraz dr Beata Piecha van Schagen.

Pierwszy z naszych gości pomógł nam odpowiedzieć na pytanie czym dla Górnoślązaków jest szeroko rozumiana pamięć oraz w jaki sposób jest ona kultywowana. W drugiej części spotkania mogliśmy się dowiedzieć jak na przestrzeni lat ewoluowała na Górnym Śląsku tradycja kultu św. Barbary oraz jakie spostrzeżenia i doświadczenia zdobył zespół badaczy Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu podczas ostatnich kilku projektów związanych z tradycjami górniczymi.

Rozmowę poprowadził Adam Kowalski. Wstęp na spotkanie był bezpłatny!

Spotkanie organizowane było w ramach projektu „Czarna pamięć – górnicze miejsca pamięci jako ponadlokalny składnik tożsamości kulturowej Śląska” dofinansowanego ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.