6 maja 2021

Debata wokół wystawy „60 na 100. Sąsiadki”

Kuratorka wystawy pozuje z uśmiechem na tle wystawy z memami kobiet. Na głowie ma czarny kapelusz, włosy zaplecione w dwa warkocze, ubrana w czarny kostium z białym żabotem.

5 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich odbyła się rozmowa on-line związana z prezentacją w bibliotece wystawy „60 na 100. Sąsiadki. Głosem kobiet o powstaniach i plebiscycie” pt. „Czy Górnoślązaczki miały w mężczyznach sojuszników swojej emancypacji?”.

W roli eksperta wystąpił profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Maciej Duda. Gośćmi dyskusji byli: Ewa Piaskowska, bratanica Haliny Stęślickiej, jednej z bohaterek Wystawy „Sąsiadki” oraz Konstanty Wolny – wnuk pierwszego Marszałka Sejmu Śląskiego.

Rozmowa, którą poprowadziła dr Małgorzata Tkacz-Janik, była oceną zjawiska emancypacji z perspektywy genderowej i herstorycznej. Uczestnicy pochylili się nad zjawiskiem procesu emancypacji kobiet w centralnej Polsce oraz na Śląsku na przełomie XIX i XX wieku oraz w międzywojniu, skupiając się na podobieństwach i różnicach tego procesu w zależności od dominującej na danym obszarze kultury prawnej i politycznej, tradycji, obyczaju, zakresu wpływów i relacji osobistych z europejskim ruchu kobiecego w tamtym czasie, standardów cywilizacyjnych.

Zapraszamy do odtworzenia dyskusji.

O panelistach

Maciej Duda – doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, psychoterapeuta. Autor monografii: „Polskie Bałkany. Proza postjugosłowiańska w kontekście feministycznym, genderowym i postkolonialnym. Recepcja polska” (2013), „Dogmat płci. Polska Wojna z gender” (2016), „Emancypanci i emancypatorzy. Mężczyźni wspierający emancypację Polek w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku” (2017). Współredaktor trzech tomów raportu „Gender w podręcznikach” (2016), redaktor antologii „Głosy sojuszników spraw kobiet. Pisma mężczyzn wspierających emancypację Polek w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku” (2020). W latach 2014-2017 stypendysta NCN, w latach 2017-2020 stypendysta MNiSW. Członek redakcji „Czasu Kultury”. Zawodowo łączy praktykę psychoterapeutyczną z pracą naukową i dydaktyczną.

Ewa Stęślicka po mężu Piaskowska – pochodzi z zasłużonej dla Śląska patriotycznej rodziny Stęślickich z Siemianowic Śląskich. Jest wnuczką Jana Nepomucena Stęślickiego i bratanicą Haliny Stęślickiej. Była wieloletnim rektorem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach oraz prezeską Economicus sp. z o.o. w Katowicach. Obecnie jest na emeryturze. Pełni funkcję prezeski Stowarzyszenia Aktywni Silesia w Katowicach aktywizującego społecznie seniorów. Jest mężatką, ma dwie córki. Za aktywność w szkolnictwie wyższym była odznaczana przez Prezydenta RP, Ministra Edukacji Narodowej i Sejmik Województwa Śląskiego. Za pracę społeczną wielokrotnie wyróżniana, w tym przez międzynarodowe organizacje: Soroptimist International, European Council for Business Education oraz przez Dress for Success Poland.

Konstanty Wolny – absolwent Politechniki Śląskiej, Wydział Górniczy, specjalizacja: eksploatacja podziemna eksploatacja złóż. Uzyskuje kolejne zatwierdzenia górnicze, w tym na Kierowniku Robót Górniczych pod ziemią, pozwalające na pełnienie funkcji zastępcy Głównego Inżyniera Górniczego pod ziemią. Jest autorem i współautorem około 400 prac z zakresu przede wszystkim konstrukcji obudów szybowych. Opracował szereg publikacji fachowych. Wielokrotnie odznaczony. Udziela się w Bractwie Myśli Bratniej, promując polskość Śląska, a szczególnie zasługi w tym zakresie swoich przodków. Należy również do Kapituły Mężów Stanu w Bujakowie. Publikuje artykuły na tematy historyczne z okresu międzywojennego Górnego Śląska, jest autorem dwóch książek o dziadku i jednej o Korfantym oraz współautorem dwóch książek również o Konstantym Wolnym. Współautor filmu „Misja Wolnego”.