15 listopada 2019

Detektywi przeszłości

Tytuł projektu: Detektywi przeszłości

Miejsce/miejsca realizacji: Rudno

Podmiot realizujący: Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnie

Pomysłodawca projektu: Anna Blaszczyk, Małgorzata Mamok-Migurska

Poprzez realizację projektu pobudzono patriotyzm lokalny młodych ludzi i uświadomiono wartość miejsca, w którym żyją. Inspirując się Rudnowską Izbą Pamięci uczestnicy projektu stworzyli grupę „detektywów przeszłości”, która poszukiwała historii ludzi, przedmiotów, legend i tradycji związanych z Rudnem podczas spotkań z seniorami. Efekty poszukiwań -„detektywi przeszłości” dokumentowali i udostępniali na nowopowstałej stronie FB jako zdjęcia, filmiki i reportaże. Dzieci uczestniczyły w warsztatach: wokalnych, tanecznych, teatralnych, ludowych. Nabyte umiejętności i doświadczenia wykorzystane zostały podczas opracowania scenariusza inscenizacji. Do wspólnych występów zaangażowano seniorów oraz chętnych mieszkańców Rudna. W przedstawieniu zostały wykorzystane bliskie wszystkim pokoleniom środki wyrazu tj.: słowo, muzyka i taniec. Efekt działań projektowych i inscenizacja została zaprezentowana na „Pikniku przy kartoflu” – spotkaniu plenerowym dla wszystkich mieszkańców sołectwa.