14 maja 2019

Dzień kulturoznawcy i kulturoznawczyni

Już 21.05.2019 w Katowicach odbędzie się Dzień Kulturoznawcy i Kulturoznawczyni, organizowany po raz drugi przez Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego. Więcej informacji można znaleźć na Facebooku.

Organizatorzy uważają, że dostęp do dóbr kultury i wiedzy o nich powinien być jak najszerszy. Dlatego zapraszają na warsztaty prowadzone pod hasłem „Otwarta kultura”. Organizatorzy chcą pokazać, w jaki sposób można kulturę badać, mówić o niej i uczyć lepszego jej rozumienia. W ramach II Dnia Kulturoznawcy i Kulturoznawczyni w Katowicach zaproszeni są uczniowie szkół ponadpodstawowych wraz z opiekunami na warsztaty i wykłady z zakresu kształcenia kulturowego, które będą pokazywały różnorodne możliwości pracy na współczesnych i historycznych tekstach kultury, a jednocześnie przybliżą, czym zajmują się kulturoznawcy na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

W holu CINiBA studenci przygotują stanowiska prezentujące, w jaki sposób kulturoznawcy łączą naukę z zainteresowaniami. Uczniowie będą mogli dowiedzieć się, jak wyglądają studia i na czym polega studiowanie oraz jak można połączyć je z rozwijaniem pasji.

Wydarzeniem kończącym obchody II Dnia Kulturoznawcy i Kulturoznawczyni będzie afterparty, na które zaproszeni są przede wszystkim studenci i studentki Instytutu. Będzie to też moment, kiedy wszyscy organizatorzy będą dostępni, aby udzielić głosu mediom. Wszyscy twórcy oraz pomysłodawcy Dnia Kulturoznawcy są otwarci i z radością udzielą wywiadów na temat swojej pracy oraz roli kultury i edukacji kulturalnej we współczesnym świecie.