22 marca 2022

Eliminacje Regionalne „Mały OKR” 2022 – przesłuchania nagrań video

Eliminacje Regionalne „Mały OKR” w roku 2022 odbędą się w dniach 28-31 marca 2022 roku w siedzibie Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach przy ulicy Teatralnej 4. UWAGA!  Uczestnicy konkursu nie będą w tych dniach przesłuchiwani przez Jury. Jury, w podanym terminie, zapozna się jedynie z nagraniami cyfrowymi wystąpień uczestników, przesłanymi w zgłoszeniu konkursowym  (zgodnie z regulaminem konkursu, dostosowanym do trwającej w tym czasie pandemii).