4 stycznia 2024

Eliminacje Regionalne XXVI OKK w Katowicach

Eliminacje Regionalne XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego (pierwszy etap konkursu) odbyły się 4 marca 2024 roku w Katowicach w siedzibie Regionalnego Instytutu Kultury im. Wojciecha Korfantego. Przesłuchania rozpoczęły się o godzinie 10.00.

Adresatami przedsięwzięcia byli uczniowie klas VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół średnich z Katowic.

Zadaniem uczestników było wygłoszenie 5-minutowego przemówienia nawiązującego do hasła przewodniego konkursu: „Przyszłości nie należy się bać. Do przyszłości należy się przygotować”.

 

Drugim etapem konkursu jest finał.

Finał XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego odbędzie się 22 marca 2024 roku w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach.