24 czerwca 2024

ERASMUS+warsztat szkoleniowy „Zrównoważony Rozwój w Kulturze” | 26.08

Zapraszamy na warsztat szkoleniowy „Zrównoważony Rozwój w Kulturze” organizowany w Instytucie im. Wojciecha Korfantego 26 sierpnia 2024 r. w godz. 9.00 – 15.00.

Warsztat przeznaczonych jest dla edukatorów i animatorów kultury oraz wszystkich osób zainteresowanych tematem zrównoważonego rozwoju. Zachęcamy do wspólnego działania na rzecz lepszej przyszłości poprzez sztukę i kulturę.

Warsztat ma na celu promowanie zrównoważonego stylu życia i zmian w nastawieniu do tematów ekologicznych poprzez działania związane z szeroko rozumianą kulturą. Podczas warsztatu uczestnicy będą mogli przeanalizować i przetestować swoje podejście do ekologii, zdobywając jednocześnie przestrzeń na refleksję oraz konfrontację ze stereotypami dotyczącymi działań proekologicznych.

Program spotkania łączy zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem z działaniami w obszarze kultury i sztuki. Po ukończeniu warsztatów uczestnicy będą potrafili:
1/ Zdefiniować pojęcie zrównoważonego rozwoju w kontekście sztuki i kultury.
2/ Rozpoznać różne metody, dzięki którym sztuka może służyć jako narzędzie promujące ekologię.
3/ Przeanalizować rolę kultury w realizacji celów zrównoważonego rozwoju społecznego, ekonomicznego i środowiskowego.
4/ Wykorzystać nabyte umiejętności do aktywnego promowania zrównoważonego rozwoju w lokalnych instytucjach kultury.

Spotkanie to również okazja do podzielenia się wiedzą i umiejętnościami, które pozwolą nam wpływać na otoczenie w sposób świadomy i odpowiedzialny.

Udział w warsztacie jest bezpłatny. Zgłoszenia do 23 sierpnia prosimy kierować na adres: a.lysko[małpa]instytutkorfantego.pl.

 

Koordynatorem zadania jest Aleksander Lysko: a.lysko[małpa]instytutkorfantego.pl, tel. +48 32 201 77 70, +48 32 251 75 63 wew. 770.