12 września 2023

FDKP: Lunch na hałdzie | 23.09

„Lunch na hałdzie”, który w ramach Forum Dziedzictwa Kultury Przemysłowej przybrał formę deszczowej wycieczki miejskiej, zawiódł nas 23 września na hałdę w Katowicach-Kostuchnie

Naszym przewodnikiem był Bartłomiej Zatorski – od urodzenia mieszkaniec Murcek, beskidzki przewodnik PTTK, lokalny społecznik, współautor kilku publikacji (monograficznej, zbiorowej pracy „Ach te Murcki” czy dwutomowego przewodnika „W krainie murckowskich lasów”), autor historyzującego bloga „Erdmancyjŏ”.

Mimo deszczu uczestniczki i uczestnicy dopisali!

Forum Dziedzictwa Kultury Przemysłowej

to interdyscyplinarny projekt z zakresu upowszechnienia nowoczesnych form przekazu kulturowego z obszaru przemysłu kreatywnego, w tym ochrony i promowania dziedzictwa kultury przemysłowej jako elementu budowania marki miasta, regionu, państwa oraz kształtowania polskiej i europejskiej polityki turystki kulturowej.

Le Corbusier w Karcie Ateńskiej pisał, że „[…] dzieła materialne (zaprojektowane lub zbudowane) nadają miastu osobowość, […] są cennymi świadkami przeszłości, szanowanymi za ich wartość historyczną i uczuciową, […] są częścią dziedzictwa ludzkości”. Tym samym przy planowaniu rozwoju miast i regionu należy w sposób szczególny podchodzić także do dziedzictwa kultury przemysłowej, która na Śląsku stanowi nadrzędny element krajobrazu wpisującego się w turystykę kulturową, w tym ze Szlakiem Zabytków Techniki.

Konieczna jest ciągła dyskusja na temat rewitalizacji obiektów poprzemysłowych i zaproponowania im nowych funkcji publiczno-kulturowo-handlowych, które nie tylko urozmaicą krajobraz, ale wzbogacą infrastrukturę kulturową, co bezpośrednio przełoży się na działalność gospodarczą.