12 września 2023

FDKP: Ogólnopolska konferencja „Dziedzictwo. Z przeszłością w przyszłość” | 22.09

Ogólnopolska konferencja „Dziedzictwo. Z przeszłością w przyszłość” odbyła się w Instytucie im. Wojciecha Korfantego 22 września 2023 roku w ramach Forum Dziedzictwa Kultury Przemysłowej.

W konferencji udział wzięli eksperci z całej Polski.

Prowadząca konferencję prof. n. hum. dr hab. Irma Kozina wygłosiła wykład pt. Robotnicze, chłopskie czy arystokratyczne? Górnośląskie dziedzictwo w kontekście przemian społeczno-politycznych o charakterze globalnym i regionalnym.

Następnie głos zabrali: mgr Robert Kola (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Oddział Terenowy w Toruniu) z referatem pt. Problem wyboru celu konserwacji i restauracji dawnych urządzeń technicznych, dr Marcin Gawryszczak (Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi) z referatem pt. Dziedzictwo przemysłu włókienniczego w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak (Politechnika Śląska oraz Centrum Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej) i mgr Iga Herok-Turska (Centrum Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej) z referatem pt. Architektura i jej twórcy a kwestia regionalnego dziedzictwa kulturowego. Rola i znaczenie Instytutu Dokumentacji Architektury w Katowicach oraz dr Ryszard Nakonieczny (Politechnika Śląska) z referatem pt. Postindustrialny kontekst w projektach studenckich na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej.

Całość zwieńczyła dyskusja końcowa i wymiana zdań z licznym audytorium.

 

Forum Dziedzictwa Kultury Przemysłowej

to interdyscyplinarny projekt z zakresu upowszechnienia nowoczesnych form przekazu kulturowego z obszaru przemysłu kreatywnego, w tym ochrony i promowania dziedzictwa kultury przemysłowej jako elementu budowania marki miasta, regionu, państwa oraz kształtowania polskiej i europejskiej polityki turystki kulturowej.

– Chcemy ponownie zwrócić uwagę na to, jak wielki potencjał kryje się w dziedzictwie przemysłowym, które nie musi być zawadą, lecz wielką szansę dla miast i regionów – ideę Forum tłumaczy Dorota Pociask-Frącek, Dyrektor Instytutu.

Le Corbusier w Karcie Ateńskiej pisał, że „[…] dzieła materialne (zaprojektowane lub zbudowane) nadają miastu osobowość, […] są cennymi świadkami przeszłości, szanowanymi za ich wartość historyczną i uczuciową, […] są częścią dziedzictwa ludzkości”. Tym samym przy planowaniu rozwoju miast i regionu należy w sposób szczególny podchodzić także do dziedzictwa kultury przemysłowej, która na Śląsku stanowi nadrzędny element krajobrazu wpisującego się w turystykę kulturową, w tym ze Szlakiem Zabytków Techniki.

Konieczna jest ciągła dyskusja na temat rewitalizacji obiektów poprzemysłowych i zaproponowania im nowych funkcji publiczno-kulturowo-handlowych, które nie tylko urozmaicą krajobraz, ale wzbogacą infrastrukturę kulturową, co bezpośrednio przełoży się na działalność gospodarczą.