19 sierpnia 2019

Festiwal Murali?

Walcownia Cynku zaprasza osoby w wieku od 11 do 111 lat na bezpłatne warsztaty w ramach ,,Festiwalu Murali?”. Uczestnicy będą mogli wcielić się w detektywa, historyka, streetartowca oraz kuratora wystawy. Spotkania poprowadzą między innymi: Fundacja Ośrodka KARTA oraz Mona Tusz.

Warsztaty trwają od lipca do września. Po ich zakończeniu, do końca października w ramach ,,Festiwalu Murali?” będziemy przeprowadzali konkurs na relację świadka historii, redagowali i wydawali publikacje poświęcone projektowi oraz przygotowywali się do uroczystego podsumowania wszystkich działań. Te aktywności będą realizowane przez pracowników Muzeum.

Projekt został dofinansowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach programu ,,Wspólnie dla dziedzictwa”. Więcej informacji i harmonogram wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej