10 sierpnia 2022

Film: Zapomniane Górnośląskie okno na świat

Pełnometrażowy film (70 minut) o dziejach Kanału Kłodnickiego pt.: „Górnośląskie okno na świat – Kanał Kłodnicki”.
Opowiada o historii i zachowanych reliktach Kanału Kłodnickiego. Zawiera wypowiedź córki ostatniego śluzowego śluzy w Pławniowicach – Teresy Bartoszek z domu Makselon.

Zasób wchodzący w skład MINIDIGITARIUM – ODRA – KANAŁ KŁODNICKI – KANAŁ GLIWICKI
Niniejszy zasób zawiera obiekty i współczesne przetworzenia odnoszące się do dziedzictwa Górnej Odry i kanałów – Kłodnickiego i Gliwickiego. Obejmuje wybrane efekty interdyscyplinarnych prac i działań podejmowanych w latach 1993-2021 przez Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, które nawiązywały do tej tematyki. Realizacja odbywała się w projektach realizowanych przez zmieniające się zespoły złożone z ekspertów i partnerów społecznych.
Wśród efektów poświęconych kolejno – dziedzictwu rzeki Odry, Kanałowi Kłodnickiemu, Kanałowi Gliwickiemu oraz obszarowi wzdłuż śladów i współczesnej linii Kanału Gliwickiego, a także szeroko rozumianym dorzeczu Górnej Odry – na szczególną uwagę zasługują: Karta Kulturowa Rzeki (1993),  Ale! Kanał!, ODRARIUM (2019), ODRAzu widać KULTURĘ! (2020), „Ocalić od zapomnienia. Kanał Kłodnicki – historia o dziejach górnośląskiego przemysłu.” (2021).

Realizacja: 2021
Produkcja: zespół Pro Silesia, przy wsparciu Instytutu Myśli Polskiej im. W. Korfantego.
Film powstał dzięki oddolnej inicjatywie społecznej. Projekt, pn. „Ocalić od zapomnienia. Kanał Kłodnicki – historia o dziejach górnośląskiego przemysłu.” zgłosiła do II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego grupa pasjonatów – Inicjatywa na Rzecz Ochrony Reliktów Kanału Kłodnickiego.
Koordynatorką projektu obywatelskiego była dr Małgorzata Tkacz-Janik.
Reżyseria: Piotr Zdanowicz, Krzysztof Kulbicki
Zdjęcia: realizowano w Gliwicach, Katowicach, Kędzierzynie-Koźlu, Pławniowicach, Ujeździe i w Zabrzu.
Wykorzystano także archiwalne zdjęcia pozyskane z Muzeum w Gliwicach oraz z prywatnych kolekcji: Leonarda Seichtera, Alberta Stobrawe, Bogusława Rogowskiego, Gintera Ryborza oraz Zbigniewa Borowca.
Zdjęcia lotnicze zostały wykonane przez Piotra Krysiaka.
Montaż, udźwiękowienie: 
Krzysztof Kubicki
Muzykę skomponował i wykonał Andrzej Bul.
Lektorka: Małgorzata Gorota.

Napisy: Katarzyna Kleczko