24 listopada 2023

Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego | 18.12

18 grudnia w Instytucie im. Wojciecha Korfantego świętowaliśmy 10-lecie Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego. W nasze progi zawitali stali uczestnicy i partnerzy dotychczasowych forów oraz wszystkie inne osoby zainteresowane animacją kulturową. Tego dnia, zamiast wspominać, mówiliśmy o przyszłości.

Zmiany społeczne, kulturowe, technologiczne, klimatyczne i gospodarcze nabierają coraz większego tempa. Sytuacja taka sprzyja zapotrzebowaniu na prognozowanie stanów przyszłych, bowiem istnieje potrzeba redukcji tej złożoności, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i instytucjonalnym.

Forum bazowało na dyskusji o języku i kierunkach rozwoju animacji kulturowej oraz przyszłej odpowiedzialności podmiotów kultury.

Partnerem i prowadzącą spotkanie była Monika Borycka, wykładowczyni, opiekunka merytoryczna studiów Trendwatching & Future Studies w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

 

 

________

PROGRAM

XX Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego pn.: „FUTURE!” 

 

10.30 rejestracja uczestników Forum 

11.0012.00 – moderowana dyskusja z uczestnikami Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego, skoncentrowana wokół hasła przewodniego XX FAKWŚ: „Future!” poruszająca tematykę funkcjonowania kultury wraz z instytucjami działającymi w obszarze kultury, w tym NGO’s oraz animacji kulturalnej w odniesieniu do zamian społecznych, kulturowych, klimatycznych, gospodarczych, technologicznych, których tempo i dynamika przybierają na sile.

W ramach dyskusji zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytanie, jak powyższe zmiany oddziałują na kulturę oraz w jaki sposób pracować z kulturą wobec tychże zmian. 

Prowadząca: Monika Borycka – opiekunka merytoryczna studiów Trendwatching & Future Studies w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

 

12.00–14.00 – warsztat „Metody pracy z przyszłością i trendami w kulturze”, podczas którego uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi metodami skupionymi wokół badań nad przyszłością (Futures Studies). W zmapowaniu dynamicznych zmian w sektorze kultury pomogą im metodyki takie jak futures thinking, trendwatching czy scenario planning, dzięki którym uczestnicy spróbują zidentyfikować możliwe kierunki rozwoju kultury oraz rozwiązania oparte na przyszłych potrzebach odbiorców.

Prowadząca: Monika Borycka – opiekunka merytoryczna studiów Trendwatching & Future Studies w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.