14 czerwca 2023

Forum Kresowe 2023 – Genialni. Polska szkoła matematyczna we Lwowie | 07.06

W Instytucie Korfantego 7 czerwca br. odbyło się „Forum Kresowe 2023 – Genialni. Polska szkoła matematyczna we Lwowie”.

W wydarzeniu uczestniczyli członkowie Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddziału w Katowicach oraz uczniowie katowickich szkół: XV Liceum Ogólnokształcącego im. rtma W. Pileckiego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika oraz X Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego. W trakcie wydarzenia uczniowie zaprezentowali wystąpienia przybliżające sylwetki największych lwowskich matematyków – m.in. Stanisława Ulama oraz Stefana Banacha – a także największe osiągnięcia lwowskich matemayków oraz bogatą historię tej lwowskiej polskiej matematycznej szkoły naukowej.