30 marca 2021

Górnoślązacy w Bitwie Warszawskiej | odcinek 3/5

Udział 1 Pułku Strzelców Bytomskich w wojnie na froncie północno-wschodnim z uwzględnieniem bitwy pod Rybczanami w czerwcu 1920 roku, Filipowem w lipcu 1920 roku i w rejonie Niemna – przełom lipca/sierpnia 1920 roku.