11 stycznia 2024

HERITON. Spotkania z dziedzictwem: Płonący dom – o ikonografii św. Floriana | 12.01

W piątek 12 stycznia odbył się pierwszy w 2024 roku „Heriton. Spotkanie z dziedzictwem”. Irena Kontny, historyczka sztuki, mówiła o historycznych przedstawieniach św. Floriana, patrona zawodów związanych z ogniem.

Wizerunki św. Floriana znajdziemy na licznych historycznych przedstawieniach w województwie śląskim – zarówno sakralnych, jak i świeckich, w przestrzeni publicznej i prywatnej.