26 kwietnia 2023

HERITON. Spotkania z dziedzictwem: „Średniowieczne dekoracje malarskie” | 02.06

Kolejne spotkanie z dziedzictwem w ramach cyklu HERITON, które odbyło się 2 czerwca pt. „Średniowieczne dekoracje malarskie” poświęcone było gotyckim dekoracjom malarskim występującym na terenie województwa śląskiego.

Wbrew obiegowym opiniom, że w województwie brak obiektów średniowiecznych, to jednak występuje kilkanaście tego typu dekoracji, wszystkie w obiektach sakralnych. Co ciekawe jedna trzecia z nich nie była dotychczas znana, bowiem została odkryta poprzez odsłonięcie spod przemalowań i konserwację w ostatnim ćwierćwieczu.

Podczas spotkania historyk sztuki z Instytutu Korfantego – Irena Kontny – przedstawiła te cenne malowidła, ich ikonografię i ciekawostki z nimi związane.