30 września 2022

Herstoryczna rekonstrukcja otwarcia pierwszego posiedzenia Sejmu Śląskiego

Zapraszamy nauczycieli i młodzież oraz inne osoby zainteresowane na rekonstrukcję otwarcia PIERWSZEGO POSIEDZENIA SEJMU ŚLĄSKIEGO. Wydarzenie odbędzie się w gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach  w poniedziałek 10 października (12.00-14.00), czyli dokładnie w setną rocznicę pierwszego Posiedzenia Sejmu Śląskiego

Sejm Śląski 10 października 1922 roku otworzyła Janina Omańkowska jako Marszałek Senior.

– Fakt ten stanowi doskonały przyczynek do opowiedzenia o historii Sejmu Śląskiego, ale także roli kobiet w górnośląskim parlamentaryzmie w okresie II RP. Przypomniane zostaną postaci wszystkich międzywojennych posłanek na Sejm Śląski – podkreśla dr Małgorzata Tkacz – Janik z Instytutu Korfantego, która jest także kuratorką wystawy „60 na 100. Sąsiadki. Głosem kobiet o powstaniach śląskich i plebiscycie”.

Ekspozycja ta zostanie otwarta podczas wydarzenia i będzie dostępna w historycznym gmachu Sejmu Śląskiego do 2 listopada 2022 roku (wejście na wystawę od strony ul. Juliusza Ligonia).

Wstęp jest bezpłatny. Zgłoszenia mailowe przyjmuje oraz udziela wszelkich informacji dr Małgorzata Tkacz-Janik m.tkaczjanik@instytutkorfantego.pl lub tel. 609 677 874.

ZAPRASZAMY!

Organizatorem wydarzenia jest Instytut Korfantego, współorganizatorem Miasto Katowice, partnerami: Stowarzyszenie Aktywni Silesia, Stowarzyszenie Szlak Kobiet, Śląski Szlak Kobiet, Fundacja Śląskie Anioły oraz Stowarzyszenie on/off.

Więcej o wystawie „60 na 100. SĄSIADKI” na naszej stronie internetowej.