6 marca 2023

Historia na dzień dobry | 10.03

10 marca zaprosiliśmy na wykład popularnonaukowy pt. „Kresowy tygiel narodów, religii i kultur czyli… Unia tu już była!” przygotowany przez Tomasza Kubę Kozłowskiego – autora artykułów prasowych oraz opracowań tematycznych, dotyczących zagadnień kresowych.

Dotknęliśmy zagadnień multikulturowości kresów wschodnich, przenikania się kultur oraz wspólnego dziedzictwa kulturowego obecnego współcześnie na ziemiach określanych niegdyś terminem „kresów wschodnich”.

Prelekcja przygotowana została we współpracy z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.