11 kwietnia 2023

Historia na Dzień Dobry: dr Anna Zaczkowska | 14.04

Kolejny wykład z cyklu Historia na Dzień Dobry poświęcony był zagadnieniu „Górny Śląsk przed laty”, a w Instytucie Korfantego 14 kwietnia gościliśmy dr Annę Zaczkowską.

Dr Anna Zaczkowska jest religioznawczynią, kulturoznawczynią, doktor nauk o kulturze i religii, autorkś artykułów naukowych i popularnonaukowych poświęconych formom rosyjskiego nacjonalistycznego neopogaństwa, historii Górnego Śląska oraz szeroko rozumianej antropologii kulturowej. Obecnie zatrudniona w Muzeum Historii Katowic.

Wykład poświęcony był opisowi Górnego Śląska w drugiej połowie XIX wieku – „Górny Śląsk przed lat” pióra Antona Oskara Klaussmanna. Autor wspomnień kierował się zasadą „nikomu nie wyrządzić krzywdy”, spisując swoje wspomnienia z czasów dzieciństwa i wczesnej młodości. Górnośląski okręg przemysłowy w relacji Klaussmanna jest miejscem spotkań ludzi z wielu kultur i religii. Nie jest to historia przemysłu ale szczegółowa historia codziennego życia ludzi pracujących w hutach i kopalniach. Opowieść o tym jak żyli, spędzali wolny czas, podróżowali. Jak pisze Klaussmann: „Pragnąłem odtworzyć bezstronny obraz tego regionu po 1855 roku, panujących tu wtedy stosunków tak, jak je zachowałem w pamięci”.