17 kwietnia 2024

HISTORIA NA DZIEŃ DOBRY | dr hab. inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus | 20.05

Kolejne spotkanie naszego cyklu „Historia na Dzień Dobry” poświęcone było architekturze krajobrazu – wyjaśnieniu pojęcia, przedstawieniu go w praktyce oraz pokazaniu przykładów.

20 maja br. gościła w Instytucie dr hab. inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus, profesor Politechniki Krakowskiej, związana z Katedrą Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury.