13 września 2023

Historia na Dzień Dobry: dr Zoriana Czajkowska | 21.09

21 września w kolejnym spotkaniu z cyklu „Historia na Dzień Dobry” naszym gościem była dr Zoriana Czajkowska, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, autorka monografii „Literackie topografie Lwowa. Szkice komparatystyczne”. 

Lwów jako miasto wielu kultur – polskiej, ukraińskiej, rosyjskiej, żydowskiej, ormiańskiej i tatarskiej było inspiracją dla artystów, naukowców i literatów. W swojej publikacji autorka przedstawia obrazy Lwowa w literaturze polskiej, ukraińskiej i rosyjskiej XX i XXI wieku. Podjęte rozważania stanowią próbę uchwycenia ogólnych dyskursów o Lwowie i tworzenia jego mitu/mitów oraz przeanalizowania, w jaki sposób autorzy polscy, ukraińscy i rosyjscy odkrywają i postrzegają tę niezwykłą przestrzeń.

Spotkanie poświęcone było literackim obrazom Lwowa z perspektywy interkulturowej – polskiej, ukraińskiej oraz rosyjskiej.

Zoriana Czajkowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Absolwentka filologii angielskiej i polskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu (Ukraina), filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim oraz Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. W 2019 roku obroniła rozprawę doktorską Lwów w twórczości współczesnych pisarzy polskich, ukraińskich i rosyjskich, napisaną pod opieką naukową dr. hab. prof. UŚ Romualda Cudaka. Współpracuje ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego od 2012 roku. Kilkakrotnie była członkiem komisji w państwowym egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego. Jej zainteresowania naukowe związane są z problematyką lwowską w różnojęzycznych literaturach, geopoetyką, recepcją literatury polskiej na Ukrainie, przekładem tekstów specjalistycznych, a także nauczaniem języka polskiego jako obcego.