6 lutego 2024

HISTORIA NA DZIEŃ DOBRY | prof. Krystyna Kleszczowa | 20.02.24

20 lutego 2024 w naszej siedzibie przy ul. Teatralnej 4 w Katowicach odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Historia na dzień dobry”. Tym razem naszym gościem była prof. Krystyna Kleszczowa, która wygłosiła wykład „Zmienność świata, zmienność języka”.

Prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa to polska językoznawczyni, profesor nauk humanistycznych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół słowotwórstwa i semantyki historycznej. Ma w swoim dorobku ponad 200 publikacji naukowych.

Spotkanie było adresowane przede wszystkim do osób uczących się w szkołach średnich.