11 maja 2023

HISTORIA NA DZIEŃ DOBRY: Prof. Stanisław Nicieja | 19.05

Wykład Prof. dra hab. Stanisława Niciei pt. „Kresowa Atlantyda, niekończąca się opowieść” odbył się w Instytucie Korfantego 19 maja. Na spotkaniu zjawiła się liczna publiczność, w tym miłośnicy Kresów i Lwowa.

Wystąpienie dotyczyło szerokiej tematyki kresowej, a w szczególności zagadnień poruszanych przez Profesora w cyklu wydawniczym „Kresowa Atlantyda”, w ramach którego opisuje historię i kulturę dawnych polskich miast kresowych, a także podejmuje się opisu późniejszych losów kresowych przesiedleńców, w tym ich spadkobierców. Była to doskonała okazja dla wszystkich zainteresowanych historią Polski, aby posłuchać wykładu jednego z najwybitniejszych polskich historyków i poznać wnikliwe spojrzenie na historię Kresów Wschodnich.

Prof. dr hab. Stanisław Nicieja jest znanym specjalistą w dziedzinie historii Kresów Wschodnich, a jego cykl wydawniczy „Kresowa Atlantyda” zyskał uznanie zarówno wśród środowiska naukowego, jak i czytelników zainteresowanych historią Polski. Prof. Stanisław Nicieja jest także członkiem Rady Programowej Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego.