11 stycznia 2024

HISTORIA NA DZIEŃ DOBRY: Tomasz Kuba Kozłowski | 15.01

„Lwów po raz pierwszy, czyli miasto którego nie znacie” – w poniedziałek 15 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu HISTORIA NA DZIEŃ DOBRY.

Naszym gościem był Tomasz Kuba Kozłowski, znany popularyzator wielokulturowego dziedzictwa Kresów, organizator wielu wydarzeń oscylujących wokół wspomnianej tematyki, współtwórca wystaw poświęconych dwudziestowiecznej historii ziem wschodnich II Rzeczpospolitej.