28 września 2023

II Forum Samorządowe: Wokół parków kulturowych | 17.10

17 października w Instytucie Korfantego miało miejsce II Forum Samorządowe: Wokół parków kulturowych, w ramach którego odbył się warsztat kompetencyjny z Hugo Roele i spacer perypatetyczny z Dorotą Kupper.

I Forum Samorządowe wokół idei Parków Kulturowych zorganizowane w Instytucie Korfantego w maju br. zakończyło się wspólnym wnioskiem: Próby tworzenia Parków Kulturowych, czyli obszarowej ochrony konserwatorskiej, kończą się w ostatnich latach fiaskiem w naszym województwie.

Z diagnozy pokonferencyjnej wynika, że przy wielu deficytach, w tym prawnych (ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ma 20 lat i wymaga uaktualnienia), brakuje nam przede wszystkim kompetencji i doświadczenia, jak zachowywać się w sytuacjach, gdy komunikacja pomiędzy obywatelami a władzą samorządową robi się trudna. Jak działać w tych „emocjonalnych chwilach”, gdy wzmaga się często bezprzedmiotowy konflikt, a obawy obu stron nie pozwalają formować rozwiązań ani nie zmierzają do uzgodnień i kompromisów.

Park Kulturowy i proces jego wprowadzania (od idei po uchwałę, przede wszystkim w centrach miast) może być polem zastosowania praktyk komunikacyjnych w modelu NVC. Wymaga to jednak w pierwszym kroku ich indywidualnego poznania przez członków i członkinie wszystkich grup interesariuszy planowanej zmiany, aby móc po nie sięgać w trudnych momentach kryzysu komunikacyjnego, w rozmaitych, także szerszych relacjach społecznych.

 

Program

08:30-09:00 | rejestracja, bufet kawowy
09:00-12:00 | 1. część warsztatu z H. Roele
12:00-13:00 | wyjście na spacer i lunch
13:00-15:00 | spacer z D. Kupper
15:00-18:00 | 2. część warsztatu z H.Roele
18:00 | zakończenie

Warsztat prowadzony był w języku angielskim, tłumaczony konsekutywnie na język polski.

 

Prowadzący:

Hugo Roele | Pochodzi z Holandii. Jest trenerem, mediatorem, autorem książki „Book of needs” i kart potrzeb „Deck of needs”. Od wielu lat udoskonala narzędzia NVC i szuka takich sposób prowadzenia szkoleń w oparciu o Porozumienie bez Przemocy by nauka i integrowanie NVC było maksymalnie efektywne i proste. Sposób, w jaki Hugo prowadzi warsztaty pozwala zarówno początkującym adeptom sztuki komunikacji bez przemocy przyswoić sobie nowy materiał i uczyć się szybciej, jak i tym, którzy są już dojrzali w praktyce NVC zwiększyć ich jakość słuchania i mówienia. Hugo Roele nie będzie po raz pierwszy pracował w Polsce, dlatego pewne bariery, mentalność oraz formy budowania komunikacji w naszym kraju są już przez niego częściowo rozpoznane, co – jak sądzimy – jest dodatkowym atutem naszego zaproszenia.

Dorota Kupper | Aktywistka miejska, studiowała historię sztuki i prawo. Od 2017 r. prowadzi Fundację Wzornictwo i Ład zajmującą się edukacją architektoniczną i pokazywaniem dobrego wzornictwa. Organizuje warsztaty dla dzieci i młodzieży, spacery architektoniczne, podejmuje interwencje związane z ochroną architektury zabytkowej, inicjuje zmiany w przestrzeni publicznej. W roku 2022 była zaangażowana w projekt Nowa Szkolna Ulica mający zwrócić uwagę na potrzeby dzieci w sąsiedztwie szkół w zakresie bezpieczeństwa oraz estetyki i funkcjonalności. Fundacja wydała publikację „Poradnik dobrych praktyk architektonicznych dla Mokotowa”. Jest ona adresowana do architektów, zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, władz spółdzielni i mieszkańców (wydana została dzięki wsparciu Stołecznego Konserwatora Zabytków). Spacer perypatetyczny pozwoli lepiej porozmawiać o przestrzeni i działaniach Fundacji oraz o katowickiej architekturze.

Partnerką rozmowy o katowickiej architekturze była Ewa Caban, kierowniczka Działu Centrum Dziedzictwa Instytutu Korfantego.

Tłumacz: Mateusz Lipiński.

Koordynatorką projektu jest dr Małgorzata Tkacz-Janik, tel. 32 201 77 83, mail: m.tkaczjanik@instytutkorfantego.pl.