23 sierpnia 2019

Irena Kontny o twórczości Ludwika Konarzewskiego juniora

13 września 2019 roku o 17.00 zapraszamy do siedziby Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach przy ulicy Teatralnej 4 na spotkanie z IRENĄ KONTNY, historykiem sztuki, autorką książki pt. „Pędzlem i dłutem. O twórczości Ludwika Konarzewskiego juniora (1918 – 1989)”. Spotkanie poprowadzi Łukasz Konarzewski, syn Ludwika Konarzewskiego, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wstęp jest wolny.

IRENA KONTNY jest historykiem sztuki, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracuje w Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach. Jest autorką i współautorką wielu opracowań książkowych, redaktorem cyklu „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego” oraz artykułów dotyczących witraży, dekoracji malarskich, małej architektury na terenie Górnego Śląska oraz licznej dokumentacji konserwatorskiej. Pasjonuje ją sztuka sakralna, malarstwo oraz witraże i sztuka witrażownicza.

„Pędzlem i dłutem. O twórczości Ludwika Konarzewskiego juniora (1918 – 1989)”, wydane przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, przedstawia sylwetkę Ludwika Konarzewskiego – juniora, malarza, rzeźbiarza i pedagoga plastycznego. W 2018 roku minęła 100. rocznica urodzin tego interesującego twórcy. Wydawnictwo stanowi praktycznie pierwsze opracowanie monograficzne sylwetki artysty oraz dzieł, które stworzył. Nazwisko Konarzewskich na trwałe wpisało się w życie artystyczne Śląska. Znana i opisana jest sylwetka pierwszego przedstawiciela tego rodu – Ludwika seniora (1885–1954). Niejako w cieniu ojca pozostał Ludwik junior (1918–1989) – malarz, rzeźbiarz oraz pedagog artystyczny. Był człowiekiem o zacięciu społecznikowskim, który wprowadził w arkana sztuki wielu młodych górali z Istebnej oraz Górnoślązaków z robotniczych osiedli z okolic Rybnika. Pozostawił po sobie wiele ponad tysiąc obrazów olejnych, różnego rodzaju rzeźby oraz kilkanaście monumentalnych kompozycji, które można zobaczyć w przestrzeni publicznej oraz w budowlach sakralnych. Jednakże artysta najpełniej odnalazł własny, artystyczny sposób wypowiedzi w portrecie i pejzażu. Spośród ponad tysiąca dzieł, jakie miał w swym dorobku, do najciekawszych zaliczają się niewielkie krajobrazy i miniatury portretowe, na których widnieją wizerunki członków najbliższej rodziny artysty.