22 września 2022

Już czas na „Czas niezwykły”

CZAS NIEZWYKŁY. OBRZĘDOWOŚĆ DOROCZNA NA GÓRNYM ŚLĄSKU autorstwa dra Roberta Garstki i Aleksandra Lysko, ekspertów – badaczy i dokumentalistów Instytutu Korfantego, to nasze nowe wydawnictwo. Książka jest drugim, rozszerzonym wydaniem publikacji, która pierwotnie ukazała się w 2018 roku pod tym samym tytułem i współfinansowana było przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Drugie wydanie „Czasu niezwykłego…” wzbogacone jest o efekt  kontynuacji badań nad górnośląskimi zwyczajami, obrzędami i tradycjami. Nasi badacze dotarli do kolejnych miejscowości gdzie praktykowane są poznane już obrzędy, jak i rozpoznali nowe zwyczaje. Wśród nich można wymienić m.in. procesję ślubowaną w dniu św. Sebastiana w Gąsiorowicach, procesję z figurami w dniu wspomnienia świętych Jana i Pawła w Chwostu i w Harbułtowicach czy Oktoberfest w Popielowie.

Jednak największym walorem publikacji, jak się wydaje unikatowym w skali kraju, jest prezentacja praktyk kulturowych zarejestrowanych w trakcie  pandemii Covid-19.

Książka jest dostępna nieodpłatnie. Zainteresowanych jej pozyskaniem prosimy o kontakt z jednym ze Współautorów – Aleksandrem Lysko (a.lysko[malpa]instytutkorfantego.pl).