27 czerwca 2023

Konferencja prasowa o Bardzo Młodej Kulturze w województwie śląskim | 26.06

Bardzo Młodej Kulturze w województwie śląskim poświęciliśmy konferencję prasową, która w Instytucie Korfantego odbyła się 26 czerwca br.

W konferencji udział wzięli: Dorota Pociask-Frącek – Dyrektor Instytutu Korfantego; Ewa Kokot – Zastępca Przewodniczącego Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSea, kierownik Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej; Aleksandra Gorzelik – konsultant w Pracowni Edukacji Międzykulturowej i Informacji Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach; Maciej Zygmunt – koordynator programu Bardzo Młoda Kultura – województwo śląskie; dr Małgorzata Mazur – Zastępca Dyrektora Instytutu Korfantego.

Bardzo Młoda Kultura to trzyletni program, którego głównym celem jest rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze. Nasze działanie zakłada realizację tego celu poprzez podnoszenie kompetencji kadr pracujących z młodzieżą, budowanie i wspieranie sieciowania w tym obszarze oraz realizację inicjatyw lokalnych, których młodzież jest aktywnym pomysłodawcą i współtwórcą. Oferujemy finansowanie tych działań! W ramach programu przewidujemy ponadto wsparcie eksperckie i warsztatowe dla Partnerstw Lokalnych, które chcą dążyć do podmiotowego włączenia młodzieży w działania kulturotwórcze.