12 listopada 2020

Konferencja „Teatr w szkole, szkoła w teatrze”

Rozpoczął się nabór projektów, które zostaną zaprezentowane na konferencji pn. „Teatr w szkole, szkoła w teatrze”, którą w dniach 11-12.12.2020 Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” zorganizuje wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.

Zrealizowałeś projekt z zakresu edukacji teatralnej adresowany do dzieci lub młodzieży? Prowadzisz teatr amatorski? Przygotowujesz uczniów do udziału w konkursach recytatorskich? Tworzysz autorskie programy edukacji teatralnej w swojej instytucji? Prowadzisz zajęcia zainspirowane problematyką spektakli? A może w inny sposób wykorzystujesz narzędzia pedagogiki teatru w pracy wychowawczej lub na zajęciach dydaktycznych? Zgłoś swój projekt na konferencje i opowiedz o nim innym nauczycielom i animatorom kultury.

Zespół oceniający składający się z przedstawicieli Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” oraz pracowników Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” wybierze kilka projektów, które najlepiej wpisują się w założenia konferencji. Autorzy projektów zaproszeni zostaną do podzielenia się „dobrymi praktykami” oraz opisania swojego projektu w „Forum Nauczycieli” – kwartalniku Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.

Wyniki naboru pojawią się nie później niż do dnia 5 grudnia 2020 r.

Forma konferencji zostanie uzależniona od sytuacji epidemiologicznej.

Przed wypełnieniem formularza (dostępnego na stronie: https://docs.google.com/forms/d/1JSEF2Xho3_u5IJTEfRDpZ2HrCjgudT_9wGtff5-HegA/edit?gxids=7628) należy dokładnie przeczytać REGULAMIN (do ściągnięcia u dołu strony).

Do udziału w naborze Organizatorzy zapraszają osoby, które zrealizowały projekty dotyczące:
a. Prowadzenia teatru amatorskiego z dziećmi i młodzieżą.
b. Upowszechniania i szerzenia wiedzy o sztuce teatru – zwłaszcza jako elementu podstawy programowej nauczania.
c. Wykorzystywania narzędzi edukacji teatralnej podczas zajęć dydaktycznych np. lekcji wychowawczych, j. polskiego, historii, plastyki, muzyki czy innego przedmiotu.
d. Realizacji projektów parateatralnych i teatralnych adresowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
e. Pobudzania umiejętności społecznych dzieci i młodzieży poprzez działania z zakresu pedagogiki teatru.